Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

SROI

Schagen Infra levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie en de Wet Werk en Bijstand. 

Social Return On Investment 

SROI, Social Return On Investment, wordt vaak als besteksverplichting genoemd bij aanbestedingen. Ook los van deze verplichting spannen wij ons in. Maatschappelijke en sociale betrokkenheid is vanzelfsprekend voor ons familiebedrijf. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bieden van stage- en afstudeerplaatsen op mbo- en hbo-niveau;
  • Deelname aan InfraVak voor het opleiden van bbl-leerlingen;
  • Inzet van mensen die een Wajong-, WIA/WAO- of bijstandsuitkering ontvangen;
  • Ondersteunen van onderwijsinstellingen door gastcolleges te geven;
  • Rondleiden van leerlingen door ons wegenbouwlaboratorium;
  • Veiligheidsdagen organiseren op basisscholen;
  • Sponsoring.

Contact

Hendrie van der Most

Adjunct-directeur


T. 038 - 477 17 41
E. Stuur een e-mail