Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schagen Infra presenteert tweede generatie DGD op Infomil

  • dgd
  • dgd

Op 7 maart is de tweede generatie dunne geluidreducerende deklaag (DGD) van Schagen Infra officieel erkend door Kenniscentrum Infomil, onderdeel van Rijkswaterstaat Ministerie Infrastructuur en Milieu. De deklaag SGA, Schagen Geluidreducerend Asfalt, heeft een geluidreductie met een Cinitieel van -3,5 dB(A) en een Cwegdek van -1,5 dB(A).

De eerste generatie DGD’s in Nederland kenmerkte zich door een hoge geluidsreductie, maar ook door een grote gevoeligheid voor rafeling. De levensduur van deze deklagen betrof in enkele gevallen slechts enkele jaren, waarna ernstige rafeling optrad.

In samenwerking met Hogeschool Windesheim startte Schagen Infra in 2013 met het onderzoek naar een tweede generatie, waarbij het ontstaan van schade wordt beperkt en de deklaag een langere levensduur heeft. In het onderzoek is niet alleen gekeken naar de korrelopbouw van het mengsel, maar voornamelijk naar de samenstelling van de verschillende bouwstoffen.

We brachten het SGA aan bij diverse binnenstedelijke en provinciale wegen. Ook risicovolle wegvakken zoals kruisingsvlakken, opstelvakken en aansluitingen van op- en afritten voorzagen we van dit mengsel. In de praktijk laat het een goede weerstand tegen rafeling zien. Om dit praktijkgedrag ook in theorie te onderbouwen, onderwerpen we het SGA binnenkort aan de RSAT-proef.

Omdat we blijven ontwikkelen zijn we inmiddels gestart met de voorbereidingen voor de derde generatie DGD’s.

Wilt u meer weten over onze geluidreducerende deklagen, neem dan contact op met Ronald Diele, ons Hoofd Advies, Onderzoek en Ontwikkeling via r.diele@schageninfra.nl of 038 – 477 17 41.