Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Klimaatactie

Dat wij duurzaamheid belangrijk vinden komt omdat wij als doel hebben om nare gevolgen van klimaatverandering zoveel mogelijk te beperken.

Parijs-akkoord

We hebben de aarde heel hard nodig en daarom willen we er zuinig op zijn. Dat houdt ook in dat we de grenzen van de aarde niet willen opzoeken. Dus kijken we naar de manier waarop we de uitstoot van broeikasgassen kunnen verminderen. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als in de exploitatie van de door ons opgeleverde zaken. Zo dragen wij bij aan de afspraken van het Parijs-akkoord. In dit akkoord is vastgelegd dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% is gereduceerd ten opzichte van 1990.

Klimaatverandering

Het klimaat laat zich niet regelen. Sommige gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder. Dat drijft ons ertoe om na te denken hoe wij beter kunnen inspelen op de gevolgen van klimaatverandering. Dit betekent dat dichtbevolkte gebieden vaak te maken hebben met versteende leefomgevingen. Versteende gebieden vormen een probleem bij hitte en bij extreme regenval. Naar verwachting nemen beide sterker toe als gevolg van klimaatverandering. Door te kijken naar producten met goede afwatering en een hoge hittebestendigheid kunnen we de gevolgen reduceren. Ook denken we na over de manier waarop we ‘groen’ en de lokale biodiversiteit in elk project kunnen optimaliseren. Zo dragen we bij aan een leefbare omgeving onder veranderende omstandigheden.

Contact


Erik van de Worp Projectmanager Circulariteit 038 - 477 17 41
Stuur een e-mail