Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Maatschappij

Bewust en midden in de maatschappij staan vindt Schagen een voorwaarde voor respectvol ondernemerschap. Daarom staan wij actief midden in de samenleving en zijn wij veelvuldig betrokken bij maatschappelijke organisaties en projecten.

Sponsoring

Schagen kiest jaarlijks een aantal doelen voor de besteding van het sponsorbudget. Binnen ons sponsorbeleid richten wij ons op regionale sport, cultuur en zorggerelateerde doelen. Ook onze eigen medewerkers ondersteunen wij hierin.

Omgeving

Binnen onze projecten besteden wij veel aandacht aan de omgeving. Wij vinden het belangrijk dat hinder wordt beperkt en veiligheid voor de omgeving gewaarborgd is. Dit doen wij door het zorgvuldig opstellen van verkeersplannen en het gericht informeren van bewoners. Onze medewerkers zijn te gast in de omgeving en gedragen zich hier naar. Om ook de jeugd geïnteresseerd te maken voor de bouw en ze bewust te maken van de risico’s op de bouwplaats geven wij gastcolleges aan basisscholen.

 

Contact


038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl