Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

SROI

Actieve bijdrage

Schagen Infra levert een actieve bijdrage aan de uitvoering van de Wet Stimulering Arbeidsparticipatie en de Wet Werk en Bijstand. Wij anticiperen op het zogenoemde Social Return on Investment-beleid (SROI) van de overheid.

SROI wordt vaak als besteksverplichting genoemd bij aanbestedingen. Ook los van deze verplichting spannen wij ons in. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Bieden van stage- en afstudeerplaatsen op mbo- en hbo-niveau;
  • Deelname aan InfraVak voor het opleiden van bbl-leerlingen;
  • Inzet van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen;
  • Ondersteunen van onderwijsinstellingen door gastcolleges te geven;
  • Leerlingen voorzien van praktijkinformatie via Vrienden van de GWW Infra
  • Rondleiden van leerlingen door ons wegenbouwlaboratorium;
  • Veiligheidsdagen organiseren op basisscholen;
  • Sponsoring.

Contact


038 - 477 17 41
info@schageninfra.nl