Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Schonere lucht door Noxite-oppervlakbehandeling

  • noxite oppervlakbehandeling
  • noxite oppervlakbehandeling

Elke vierkante meter Noxite-oppervlakbehandeling zuivert elk jaar 1.800 m³ lucht. Esha Infra Solutions en Schagen Infra vertellen u er graag meer over op de Asfaltdag op dinsdag 10 december in de Flint in Amersfoort.

Van stikstof naar onschadelijke stoffen

Noxite bestaat uit natuurlijk granulaat met een coating van titaniumdioxide. Deze stof werkt als katalysator om, met behulp van de zon, de schadelijke stikstofdeeltjes om te zetten in onschadelijke stoffen. De onschadelijke stoffen komen vervolgens via regen en wind in de grond terecht. Door Noxite in een oppervlakbehandeling te verwerken, wordt stikstof direct aan de bron omgezet in deze onschadelijke stoffen. Dat betekent directe winst voor de volksgezondheid en het milieu!

Positieve onderzoeksresultaten

Uit onderzoek van TNO is de werking van Noxite in dakbedekking positief beoordeeld. De conclusie is dat honderd vierkante meter Noxite-dakbedekking jaarlijks zoveel NOx uit de lucht kan zuiveren als een gemiddelde auto over 15.000 kilometer produceert. NOx is een verzamelnaam voor stikstofoxiden, waarvan de belangrijkste NO en NO2 zijn. NO ontstaat overal waar een brandstof met lucht wordt verbrand, zoals in verbrandingsmotoren (auto’s, vliegtuigen), cv-installaties en energie-installaties.

Verbetering luchtkwaliteit

Dagelijks stoten het verkeer, de industrie en ook de huishoudens giftige en luchtvervuilende stoffen uit. Deze stikstofoxiden, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen, ademen we allemaal in en komen in het milieu terecht. De verslechtering van de luchtkwaliteit is schadelijk voor de volksgezondheid en belastend voor uw leefomgeving. Een zuivere lucht zonder giftige stoffen ligt met de Noxite-oppervlakbehandeling binnen handbereik.

Samenwerking

Esha Infra Solutions en Schagen Infra werken samen om kennis en kunde te bundelen in innovatieve oplossingen voor de wegenbouw. Inmiddels hebben ze diverse wegen voorzien van een oppervlakbehandeling waarin Noxite is verwerkt. Meer informatie over Noxite wordt gedeeld op de Asfaltdag. Aanmelden kan via www.asfaltdag.nl.