Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Snelfietsroute Zwolle, Staphorst, Meppel geopend

  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst
  • snelfietsroute zwolle meppel staphorst

Gedeputeerde Boerman, wethouder Krale en Schagen Infra directeur Brunink hebben gezamenlijk het tweede deel van de snelfietsroute Zwolle, Staphorst, Meppel (ZSM) geopend. Op 1 oktober fietsten ze een stuk van de route in de gemeente Staphorst.

Alternatief voor auto of openbaar vervoer

Wethouder Krale is blij met de afronding van de werkzaamheden: “Mooi dat de ontbrekende schakel nu is toegevoegd. Hierdoor wordt het makkelijker voor de Staphorster om op de fiets naar Meppel of Zwolle te gaan.” De snelfietsroute, in combinatie met ontwikkelingen zoals de e-bike, zorgt voor een goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Gedeputeerde Boerman: “Een goed ingerichte en snelle fietsroute kan mensen verleiden eerder de fiets te pakken. Meer fietsen is goed voor de gezondheid, luchtkwaliteit en bereikbaarheid in Overijssel. Daar is de route tussen Zwolle en Meppel een mooi voorbeeld van. Deze maakt deel uit van de 4500 kilometer aan belangrijke regionale en lokale fietsroutes in Overijssel. Samen met gemeenten en belangenorganisaties gaan we de komende jaren dit fietsroutenetwerk uitbreiden met nog meer snelfietsroutes.”

Locatie

De snelfietsroute is aangelegd aan de oostkant van de A28 tussen de Lichtmis (Rouveen) en Staphorst. Het voor een belangrijk deel vrijliggend pad verbindt twee bestaande snelfietsroutes: Zwolle-Lichtmis, via Hessenpoort en Hermelenweg en Staphorst-Meppel via de Rijksparallelweg. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Schagen Infra. “We hebben prettig samengewerkt met de gemeente en binnen de afgesproken tijd een prachtig pad gerealiseerd”, aldus Gert Brunink, directeur van Schagen Infra.

Ontwerp

Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van dorps- en wijkraden, de recreatiesector, bedrijven, de fietsersbond en wielerclubs. De kosten voor het fietspad bedragen € 310.000,-. Een kwart daarvan is gefinancierd door de provincie Overijssel. De provincie Overijssel en gemeente Staphorst hebben gezamenlijk de wens uitgesproken om ook te onderzoeken hoe de route via de Rijksparallelweg verbeterd kan worden. Hiermee wordt de fietsroute tussen Zwolle, Staphorst en Meppel nog aantrekkelijker.