Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Update voorbereiding

De voorbereidingen van de werkzaamheden zijn in volle gang. Zo zijn er al veel proefsleuven gemaakt en is de ligging van kabels en leidingen in kaart gebracht. Dit is belangrijk om de exacte ligging van het riool te kunnen bepalen. Op de plaats waar een uitstoom voorziening komt zijn bomen gekapt, hier door creëren wij een geschikte ruimte om materialen tijdelijk op te slaan. Er is al het nodige materiaal aangevoerd maar er komt nog veel meer. er moet namelijk veel geruime tijd voor de werkzaamheden worden aangevoerd in verband met de bouwvak, hierdoor kunnen de leveranciers niet constant leveren.