Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Start nieuwe fase

Vandaag zijn we gestart met werkzaamheden aan een nieuwe fase. We breken de klinkerverharding op tussen de Hasselterdijk en Kokosstraat en vervangen rioolaansluitingen. Vervolgens voeren we het grondwerk uit en voorzien we het wegdeel van puinfundering. In de week van 9 of 16 oktober brengen we de betongoot aan. Ook het deel aan de Jutestraat nemen we dan mee. We verrichten geen werkzaamheden aan het kruispunt Kokosstraat – Nijverheidstraat. Deze kruising blijft intact.

De rioolwerkzaamheden tussen de Biezenstraat en Inslag liggen nog stil in verband met een grote rioolpersleiding in het nieuw aan te leggen riooltracé. Daarom is besloten nu al te starten met de nieuwe fase.

Vanaf woensdag 27 tot en met vrijdag 29 september straten we de kruising Nijverheidstraat – Sisalstraat. In verband met deze werkzaamheden is het noodzakelijk de kruising af te sluiten. We zetten verkeersregelaars in om het verkeer de juiste kant op te wijzen. Bedrijven blijven bereikbaar.

Er zijn weer nieuwe beelden gemaakt van de voortgang van ons werk.