Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Veilig fietsen door Kuinderbos

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder en Staatsbosbeheer legde Schagen Infra bijna 2 kilometer betonpaden aan in het Kuinderbos.

De bestaande schelpenfietspaden vroegen veel onderhoud en konden op termijn onveilige situaties veroorzaken. Wat Staatsbosbeheer betreft worden de kleischelpenverhardingen – in het bijzonder van de hoofdverbindingen – bij vernieuwing vervangen door beton, als meest duurzame alternatief voor kleischelpen.

Het Kuinderbos is nu via een comfortabel fietspad van twee meter breed verbonden met recreatiegebied Wellerwaard.

Betoninfra plaatste 17-06-2015 het volgende bericht:
Schelpenfietspaden vervangen door beton