Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Veilige bermen met Schagen-bermbeton

  • bermbeton
  • bermbeton
  • bermbeton
  • bermbeton

Het kabinet investeert 50 miljoen in het veiliger maken van N-wegen. Van de dodelijke ongevallen in Nederland vindt 85% plaats op provinciale en gemeentelijke wegen waar 80 km/u de maximumsnelheid is. 30% van de ongevallen ontstaat door de bermen.

Bermbeton

Eén van de oplossingen om wegen veiliger te maken is het aanbrengen van bermbeton. Veel ongelukken onstaan door gevaarlijke bermen, waardoor eventueel terugsturen door de automobilist onmogelijk is. Met bermbeton is dit gevaar geweken. Tevens voorkomt bermbeton sporen in bermen en het sluit de asfaltverharding op, zodat deze niet beschadigt aan de randen.

Print

Schagen Infra brengt bermbeton machinaal aan. De gestorte betonconstructie is 14-18 centimeter dik en 40-100 centimeter breed. Bij Schagen Infra ontwikkelen we onze eigen betonmachines. Hierdoor kunnen we bermbeton aanbrengen op locaties waar we beperkte ruimte hebben, bijvoorbeeld door aanwezige bomen. Met een printwiel brengen we een ribbel aan in het verse beton, die verduidelijkt dat de weggebruiker zich op de rand van de verharding bevindt. De keuze in prints is groot. Bijvoorbeeld geluidsreducerend bermbeton, waardoor de omgeving minder geluidshinder ervaart.

Uitwijkmogelijkheid

Bermbeton wordt niet ervaren als wegverbreding, maar uitsluitend als uitwijkmogelijkheid. Door de afwijkende kleur lijkt de weg optisch smaller.

Vezels

Innoverend op het gebied van bermbeton is de toevoeging van vezels. Vezels maken het beton sterker, waardoor we ook dunnere lagen kunnen aanbrengen. Zo besparen we op de grondstoffen en is de CO2-belasting minder.