Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Vijf jaar White Topping

  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring
  • White Topping monitoring

‘Samen maken we morgen’ is ons motto. We kijken dan ook graag vooruit. Maar om te blijven ontwikkelen, is een terugblik af en toe nodig. Zo ook bij ons product White Topping, dat we vijf jaar geleden voor het eerst aanbrachten.

Innovatieve aanbesteding

Daarvoor gaan we terug naar de aanbesteding ‘innovatieve aanpak verbreden fietspad N355’ in 2018. Uitgevraagd door de provincie Fryslân en het Innovatieatelier. Wij wonnen met onze innovatie van dat jaar: White Topping. Het principe van White Topping betekent dat we een laag beton aanbrengen over de bestaande asfaltverharding. Als wapening zitten er in het betonmengsel constructieve kunststof vezels. Deze maken het beton extra sterk, waardoor een dunne laag beton voldoende is.

Circulair product

De R-ladder geeft de mate van circulariteit aan. Als we White Topping langs de ladder leggen, komen we als eerst uit bij R2, reduse (verminderen). We beperken werkzaamheden en minimaliseren het transport en materiaalgebruik door gebruik te maken van de draagkracht (restlevensduur) van de bestaande verharding. Ook hergebruik en recycling komen aan bod. In de betonsamenstelling die we toepassen, gebruiken we zoveel mogelijk secundaire grondstoffen. Onder andere betongranulaat, secundaire bindmiddelen en recyclewater. Het aantal en de mate secundaire grondstoffen hangt af van de betonmortelleverancier.

Proefvakken in Hasselt

Voordat we aan de slag gingen met het fietspad langs de N355 in Tytsjerk, brachten we proefvakken met verschillende varianten aan op ons eigen terrein in Hasselt. Deze vakken maakten we in de transportroute van en naar de asfaltcentrale, omdat ze daar extreem belast werden. De conclusie die we hieruit konden trekken, was dat de White Topping-oplossing variabelen heeft, zoals de betonsterkte, -dikte en het type constructieve vezel. Voor elke situatie geldt een maatwerkoplossing. Aan de hand van de proefvakken bepaalden we het ontwerp van het fietspad in Tytsjerk.

Monitoring

De afgelopen vijf jaar monitorden we het fietspad. Zo voerden we visuele inspecties uit en controleerden we de verharding op schademechanismes. Dat zijn vlakheid, samenhang, waterdichtheid, (soorten) oneffenheden (ernst en omvang), scheurvorming en voegen. Door grondtransport over een lengte van circa 200 meter zijn er drie scheuren ontstaan. Bij het dimensioneren van het pad was het niet bekend dat grondtransport via het fietspad zou plaatsvinden. Daarom is er met deze verkeersbelasting geen rekening gehouden. De vezelwapening houdt de scheuren bij elkaar, waardoor er geen gevolgen zijn voor de technische levensduur en het comfort voor de gebruikers van het pad. Naast deze drie scheuren troffen we geen afwijkingen aan. Het fietspad is technisch in orde.

Kwaliteit zoals verwacht

Het fietsverkeer in Nederland neemt toe. Veel gemeenten en provincies in Nederland investeren daarom in het verbreden van fietspaden. Bij paden van asfalt is boomwortelopdruk een probleem dat vaker voorkomt. Door White Topping toe te passen voorkomen we dit met slechts een kleine ingreep. Het comfort en de levensduur zijn daarna weer voor dertig jaar gewaarborgd. De afgelopen jaren hebben we meerdere fietspaden voor de provincie Fryslân, Overijssel en Groningen van het White Topping-principe voorzien. Net als voor de gemeente Zwolle, Barneveld en Westerkwartier. Op de locaties waar we voor 2020 aan het werk waren, monitoren we de paden. Hier zijn op dit moment geen schades ontstaan en de kwaliteit voldoet aan de verwachtingen.

Komende jaren

White Topping is een innovatieve oplossing die erg geschikt is voor het verminderen van de milieu-impact door het beperken van transport en materiaalgebruik. Het toegepaste beton is in de toekomst 100% herbruikbaar. De keuze is maatwerk en afhankelijk van de bestaande situatie. Belangrijk is de dikte, staat en omvang van de huidige asfaltverharding. Ook de verkeersintensiteit en -belasting nemen we mee in het ontwerp en het keuzeproces. Zo bepalen we de betonkwaliteit, type constructieve vezels en de laagdikte. De komende vijf jaar blijven we de paden monitoren. Uit de ervaringen tot nu toe concluderen we dat we bij de keuze voor White Topping een betrouwbare verharding realiseren. Dat doen we met bijbehorende garanties.