Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Voorlopig ontwerp parkeerterrein

Op dinsdag 29 september vond in het gemeentehuis in Dronten een inloopgelegenheid plaats. Reden hiervoor was het tonen van het voorlopige ontwerp voor de parkeergelegenheid waar vroeger de Fiatgarage stond.

Het huidige terrein bestaat uit asfalt. Het aantal parkeerplaatsen is gemaximaliseerd, wat meteen de sombere uitstraling van het terrein bepaalt.

Bewoners konden zich opgeven voor de klankbordgroep om mee te denken over het voorlopige ontwerp. Unaniem koos deze groep voor de optie waar ook het bouwteam en het College van de gemeente Dronten zich het best in konden vinden. Het gekozen ontwerp biedt 123 parkeerplaatsen, verbetert de uitstraling van het terrein door haagjes en bomen en vergroot de veiligheid door een voetgangersoversteekplaats aan de Barkasstraat en een drempel ter plaatse van de Groenlandstraat.

Een maquette en posters met informatie verduidelijkten het ontwerp van de toekomstige parkeerlocatie tijdens de inloopavond. Als positieve punten benoemde de buurt vooral de uitstraling en veiligheid.

Posters informatieavond Dronten