Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Waterafvoer Groene Zoom in Assen

 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen
 • retentievijver assen

Eind vorig jaar begonnen onze werkzaamheden op de Groene Zoom in Assen. Ook wel het groenste bedrijventerrein van Noord-Nederland genoemd. Hier legt Schagen Infra in opdracht van de gemeente Assen alle voorzieningen aan, waaronder een retentievijver. Wat is de functie van deze vijver?

Afwatering bedrijventerrein

Om ervoor te zorgen dat regenwater afgevoerd wordt, hebben we twee kilometer sloten gegraven. Water vanaf de gebouwen en wegen komt hierin terecht. Vanuit de sloten gaat het water via twee vijvers naar de retentievijver. De retentievijver filtert het water. Dat gebeurt door middel van een helofytenfilter. Uiteindelijk belandt het water in de Drentsche Aa.

Werkwijze filter

De retentievijver bestaat uit twee kilometer drainage met daarop meerdere soorten grind en zand. Het water zakt hierdoorheen en wordt op deze manier gefilterd. Daarnaast plantten we 27.000 rietplanten, die een zuiverende werking hebben. Deze constructie met zand, grind en planten wordt een helofytenfilter genoemd. Op de foto’s is de aanleg van de vijver te zien.