Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week 34, 20 augustus

De afgelopen week brachten we de nieuwe riolering aan op kruising De Perk/Stationslaan. Vandaag ronden we deze werkzaamheden af en brengen we de puinfundering aan, zodat poort 10 van de DOMO weer bereikbaar is voor bestemmingsverkeer. Doorgaand verkeer kan uiterlijk maandag weer over de kruising. Ook rond poort 1 van de DOMO vervingen we het riool. Deze poort is vanaf morgen weer bereikbaar voor bestemmingsverkeer via een puinbaan.

Morgen starten de rioolwerkzaamheden tussen de kruising Stationslaan/De Perk en het station. Ook in week 35 werken we hieraan. Voor doorgaand verkeer blijft dit deel van de Stationslaan nog enige tijd afgesloten, omdat het Stationsplein de volgende locatie is waar we aan het werk gaan. Via bebording maken we de route naar de bedrijven en het station duidelijk.

Vandaag zijn de werkzaamheden aan de Wattweg van start gegaan. Hier brengen we nieuwe riolering aan. We voeren deze werkzaamheden uit in vier fases, zodat de bedrijven altijd bereikbaar blijven. Op de borden is af te lezen via welke route. Ook volgende week blijft de Wattweg afgesloten.

Vorige week vermeldden we dat vanaf week 35 de tijdelijke bushaltes in werking gaan. Nu blijkt dat dit nog niet nodig is. Bussen halteren een aantal dagen langer bij de huidige haltes. De exacte datum dat de tijdelijke haltes in werking gaan, communiceren we begin week 35.