Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de Circulaire Economie – dag 1

Deze week is het de week van de circulaire economie. Een thema dat wij belangrijk vinden. Daarom vertellen we elke dag iets over onze aanpak rondom dit thema. Dit doen we aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die een grote rol spelen in onze organisatie.

Interview met Gert Brunink

foto_gert_fiets

Gert Brunink, algemeen directeur bij Schagen Infra

Schagen Infra is een familiebedrijf dat sinds 1951 bestaat en ‘aan de weg timmert’. Letterlijk, als bedrijf dat actief is in de wegenbouw en figuurlijk omdat ondernemerschap ons niet vreemd is. Maar als familiebedrijf is continuïteit in de bedrijfsvoering het grootste goed. In een veranderende wereld kunnen en willen we er niet omheen dat we duurzamer moeten werken. Bij ons familiebedrijf komt dat sterk tot uiting doordat we altijd bezig zijn met de volgende generatie in het bedrijf.

Maar wat stelt duurzaamheid voor ons nou voor? En hoe kijken wij dan naar die toekomst? Om daar een goed beeld van te krijgen, vroeg onze projectmanager circulariteit, Erik van de Worp, de algemeen directeur, Gert Brunink, het hemd van het lijf over duurzaamheid, circulariteit en een blik op de toekomst.

Kun je iets vertellen over de kenmerken van Schagen Infra?

Sinds de oprichting in 1951 is ondernemerschap een belangrijk kenmerk van Schagen. Maar naast ondernemerschap zijn goed werkgeverschap, kwaliteit, veiligheid en de ontwikkeling van producten al jarenlang onze kernwaarden. In die 70 jaar dat we bestaan is het bedrijf gegroeid van pionier naar een onderneming met circa 200 medewerkers in vaste dienst en een grote groep vaste leveranciers en onderaannemers. We maken deel uit van de Schagen Groep dat verder bestaat uit Salverda Bouw, Schavast, Betoncentrale Hasselt, Menginstallatie Overijssel, Covatra, Premix en Nova Trading. We zijn hiermee in staat om concurrerend te zijn in ons werkgebied.

Gert, kun je kort iets over jezelf vertellen? Hoe ben je bij Schagen Infra aan het roer gekomen?

Vandaag, 1 februari 2021 is bij toeval mijn 12,5-jarig jubileum bij Schagen! Dus ik ben in 2008 in dienst gekomen als algemeen directeur, nadat ik al 23 jaar in de wegenbouw in de regio had gewerkt. Ik ben hier gekomen omdat mijn voorganger met pensioen wilde en pas weg mocht als hij een opvolger had gevonden. En nu, na 12,5 jaar ga ik nog elke dag met veel plezier naar mijn werk.

Schagen Infra bestaat dit jaar 70 jaar. In die tijd is er veel veranderd. Vooral de laatste jaren zijn begrippen als duurzaamheid en circulaire economie enorm populair geworden. Kun je iets vertellen over de manier waarop Schagen Infra vroeger bezig was met deze thema’s?

Goed werkgeverschap is vanaf het begin al belangrijk geweest. Wat nu duurzaamheid heet, noemden wij vroeger ‘goed sociaal werkgeverschap’ met aandacht voor de omgeving. Waar ik vandaan kom, zeggen we ook wel ‘Noaberschap’. Neem daarbij gezond verstand en aandacht voor het ‘nodige, nuttige en aangename’ en dan zie je duurzaam gedrag. Een concreet voorbeeld van de manier waarop we hier al jaren aan werken, is het verminderen van het energiegebruik van onze asfaltcentrale. Het is toch logisch dat we dit doen!

Hoe benaderen jullie het nu?

Dit begon voor mij concreet in 2017 bij het bepalen van onze beleidsspeerpunten. Circulariteit was hier toen al een van de onderwerpen. In een vroeg stadium hebben wij daarbij gekozen voor de benadering met behulp van de SDG’s (de Sustainable Development Goals, een programma van de Verenigde Naties om de wereld in 2030 duurzaam te laten zijn).

award_gert_erik

Gert Brunink en Erik van de Worp met de Circulair Ondernemen Award, regio Zwolle (januari 2019)

In 2018 leidde dit ons naar de benoeming van de meest circulaire onderneming van de regio Zwolle. Onze pragmatische benadering was daarbij ons bierviltje met daarop de belangrijkste SDG’s die wij hebben omarmd in ons beleid. Samen met (i.p.v. ten opzichte van) onze kernwaarden: continuïteit, veiligheid en kwaliteit.

Vanuit de SDG’s werken we vandaag de dag in een viertal werkgroepen: klimaat en energie, materialen en toepassingen, duurzaam werkgeverschap en als laatste marketing, communicatie en ketensamenwerking. Deze werkgroepen presenteren zich de komende dagen in de week van de circulaire economie. Ze geven invulling aan een beleid dat in lijn is met de overheidsdoelstellingen voor 2030 en 2050.

 

bierviltje - circulariteit

Bierviltje van Schagen Infra met daarop de SDG’s

Kun je iets meer over dat programma richting 2030 en 2050 vertellen?

De overheid heeft als doel om 55% CO2 en grondstoffen te besparen in 2030. Wij verwachten dat te kunnen bereiken met onze aanpak en bijbehorende (innovatieve) producten. Binnen Schagen hebben we dit programma ‘Toekomstbestendig Schagen’ genoemd. We doen dit niet om onszelf op de borst te kloppen, maar juist vanuit de overtuiging van continuïteit en rentmeesterschap voor de komende generaties. De concrete voorbeelden geven we deze week.

Hoe merken partijen dit die met Schagen samenwerken?

Samenwerken zit in onze genen. De ‘Past Perfomance-metingen’ laten zien dat dit zo is. We maken weinig tot geen fouten en hebben zeer geringe faalkosten. Ook hanteren we langdurige samenwerkingsverbanden. Vanuit gesprekken en gezamenlijk aanvaarde doelstellingen ontstaat de ideale context om duurzame resultaten te behalen.

Uit de samenwerkingsgedachte hebben we een eigen aanpak geformuleerd in een ‘samenwerkingswiel’ waarin houding en gedrag de belangrijkste pijlers zijn. Niet voor niets is ons credo ‘samen maken we morgen’.

Waar denk je dat Schagen Infra over tien jaar staat?

Als je tien jaar terugkijkt en de ontwikkelingen in tien jaar doortrekt naar de toekomst, dan staat er ons nogal wat te wachten. Met waarschijnlijk nieuwe contractvormen en veel nieuwe uitdagingen. Ik denk dat biobased materialen, elektrificatie, de mogelijkheden van waterstof en nieuwe mobiliteitsvraagstukken invloed hebben op onze infrastructuur en dus op onze werkzaamheden. Daarbij moeten de uitdagingen voor ons als familiebedrijf vooral als kansen worden gezien.

We hebben nu al een beter beeld van de manier waarop Schagen met duurzaamheid en circulariteit bezig is. Maar dit kan jullie organisatie natuurlijk niet alleen en het is onderdeel van een groter plaatje.

Hoe kijk je naar de sector als het gaat over duurzaamheid en circulariteit?

We kunnen het niet alleen. We hebben elkaar nodig: marktpartijen en opdrachtgevers. Zelf geven we bijvoorbeeld kennissessies over thema’s als circulariteit. We lanceren nieuwe producten op het gebied van betonverhardingen, zoals White Topping en het Ritspad®. En maximaal hergebruik en scherpe MKI’s (milieukostenindicator) op het gebied van asfalt. Ook vanuit onze afdeling Speciale Producten komen we met innovaties, waaronder onze Silent Joint®. Houd onze berichten deze week in de gaten voor meer informatie over deze onderwerpen.

Is er nog iets wat je kwijt wilt?

Wij geloven dat de beste aanpak die van geleidelijke verandering is. Zelf noem ik dat ‘elke dag een theelepeltje’.