Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de circulaire economie: dag 1

  • gebouwschagengroep
  • gebouwschagengroep

Vandaag is de aftrap van de ‘Week van de circulaire economie’. Een week lang wordt er in het hele land aandacht besteed aan het thema.

Sustainable Development Goals

Zelf staan we deze week op de Infra Relatiedagen in Hardenberg, waar de stand van Schagen Infra en ons zusterbedrijf Salverda Bouw volledig in het teken staat van circulariteit. Het is namelijk een onderwerp waaraan we veel waarde hechten. We proberen het elke dag beter te doen. Dit doen we aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Op zeven van de zeventien doelen voeren we actief beleid om een bijdrage te leveren aan deze zeven thema’s en zo invulling te geven aan een circulaire en duurzame toekomst. Deze week behandelen we elke dag een of meerdere SDG’s om te vertellen hoe ons beleid op dat thema eruitziet. Vandaag trappen we af met SDG 7: hernieuwbare energie.

Hernieuwbare energie

Als maatschappij willen we liever vroeger dan later af van fossiele brandstoffen en niet-hernieuwbare energie. Wij zoeken oplossingen om mee te gaan in deze transitie. Zo zijn al onze gebouwen voorzien van in totaal 350 zonnepanelen en zijn onze eerste bouwketen hier ook van voorzien. De stroom voor ons productieproces is 100% windenergie. Medewerkers kunnen thuis verduurzamen door gebruik te maken van een energiecollectief met 100% windenergie. Daarnaast is het onze ambitie om in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit borduurt voort op het CO2-reductiebeleid dat we nu al hebben voor onze asfaltcentrale aan de hand van Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie (MJA3). Daarin nemen we maatregelen om energie te besparen, zoals minder start-stops door een groot aantal goed geïsoleerde silo’s, isoleren van de verwarmingstrommels en hergebruik van restwarmte. Ook onderzoeken we maatregelen zoals het optimaliseren van het breekproces en een slim transportplan, maar ook asfaltmengsels die minder productiewarmte nodig hebben. Met deze maatregelen verwachten we op korte termijn onze energiebehoefte drastisch te verlagen. Op de langere termijn streven we naar volledig hernieuwbare energie.