Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de Circulaire Economie – dag 2

Vandaag staan in de week van de circulaire economie de SDG’s 7 en 13 centraal. De thema’s energieverbruik en klimaatimpact staan prominent op onze duurzame agenda. Het centrale vraagstuk voor ons hierin is: hoe komen we van de fossiele brandstoffen af?

Stroomverbruik

gebouwschagengroepBij Schagen Infra zoeken we graag naar oplossingen. Op al onze bedrijfsgebouwen liggen al sinds 2014 zonnepanelen, 350 in totaal. Ook krijgen steeds meer van onze bouwketen, en zelfs machines, zonnepanelen. Er liggen plannen om het aantal zonnepanelen de komende tijd flink uit te breiden, zodat we een groot deel van ons stroomverbruik zelf kunnen opwekken of opslaan voor later gebruik. En nu al geldt dat alle stroom die we inkopen 100% windenergie is.

Reduceren CO2-uitstoot

Elektrisch materieelHet reduceren van CO2-uitstoot is een ander onderwerp van dit thema. We hebben scherpe ambities geformuleerd in het CO2-reductieplan. 50% reductie ten opzichte van 2010 is hierbij het eerste doel. Sinds 2018 rijden er binnen Schagen al diverse volledig elektrische personenauto’s en hanteren wij het beleid geen dieselpersonenauto’s meer aan te schaffen. Op deze manier zijn we dus al een aantal jaren bezig het dieselverbruik in personenauto’s te reduceren naar nul. Daarnaast zetten wij op steeds meer projecten elektrisch materieel in, omdat we dit een logische stap vinden binnen onze duurzaamheidsdoelstellingen. Een elektrische shovel, rupskraan en klein materieel is een begin hiervan, terwijl ook een elektrisch aangedreven zandzuiger in onze zandput in Rouveen wordt ingezet. Ook hebben we recent voor werkzaamheden in de stad Groningen onze eerste elektrische vrachtwagen in gebruik genomen.

HVO-diesel

Een andere belangrijke stap die we al genomen hebben, is de omschakeling naar HVO-diesel: Hydrotreated Vegetable Oil, 100% hernieuwbare en fossielvrije diesel, voor ons zware materieel en onze vrachtwagens. Dit leidt tot een besparing van 89% CO2 per liter diesel.

Productieprocessen

Verder hebben we in ons productieproces van asfalt en beton flinke uitdagingen om CO2 te reduceren. Nu al nemen we praktische en slimme maatregelen om zoveel mogelijk gas te besparen bij onze asfaltcentrale in Hasselt. Door goede isolatie en een uitgebreid programma om start-stops te verminderen, behalen we al een enorme besparing. Ook door het ‘minder warm’ te produceren en de productie van Lage Temperatuur Asfalt (LTA) zijn we in staat het gasverbruik te verminderen, evenals door de toepassing van biobased bitumen en verjongingsmiddelen. Dit zijn productiemethoden en asfaltmengsels die in nauw overleg met onze afdeling Advies Onderzoek en Ontwikkeling worden ontwikkeld.

Asfaltcentrale

asfaltcentraleVoor de lange termijn is het onze ambitie om ‘van-het-gas-af’ te gaan. Een flinke onderneming voor een asfaltcentrale die veel gas verbruikt per jaar. Toch zijn we die zoektocht gestart omdat we geloven dat het uiteindelijk moet kunnen.

Ambitie

Zo doen we al veel om onze impact op het klimaat te verkleinen met een verstandig energiebeleid. Uiteindelijk is het onze ambitie dat we onszelf klimaatneutraal kunnen noemen. We zijn er nog lang niet, maar elke dag werken we er ontzettend hard aan. Omdat we hierin geloven: ‘samen maken we morgen’.