Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de Circulaire Economie – dag 3

Op de middelste dag in de week van de circulaire economie, willen wij van Schagen Infra laten zien wat we aan het thema materiaalgebruik en toepassingen doen. Dat doen we aan de hand van de SDG’s 9 en 12, waarbij we graag wat vertellen over onze innovaties en circulair materiaalgebruik in de producten die wij leveren.

De circulaire economie leert ons dat we moeten denken in kringlopen. Voor ons is dit niet nieuw: hergebruik van granulaat in nieuwe asfalt- en betonmengsels doen we al meer dan 25 jaar. Wat wel nieuw is, is het grote draagvlak dat er nu ontstaat om dit als standaard werkwijze te hanteren. En ondanks dat we dit al jaren doen, hebben we daar vooral de laatste jaren grote stappen in kunnen zetten. Ook hebben we nieuwe, duurzame innovaties op de markt gebracht. Een greep uit onze collectie:

Regeneratie van asfalt

Hergebruik van asfaltgranulaat is voor ons een standaard werkwijze. Door in meerdere fracties te breken, kunnen we secundaire materiaalstromen hoogwaardig inzetten. Daardoor is er minder aanvoer van nieuwe materialen zoals zand, grind en bitumen nodig. In tussen- en onderlagen passen wij gemiddeld meer dan 60% partiële recycling toe en we bereiden ons voor om dit in de toekomst nog verder te verhogen. Ook zijn we steeds beter in staat om dit bij deklagen te doen: tot wel 50% voor steenmastiek asfaltlagen en standaard deklagen.granulaatbulten

Regeneratie van betongranulaat

Door zelf betonpuin te breken, kunnen we het granulaat in nieuwe betonmengsels hoogwaardig hergebruiken. We hebben hiervoor een goed retourbeleid, waardoor schoon beton gescheiden wordt behandeld en zo hoogwaardig als vervanger van primaire materialen kan worden toegepast. Op deze manier komt het regelmatig voor dat een opgebroken betonpad direct teruggeleverd wordt in een nieuw betonpad.

Lage temperatuur asfalt (LTA)

In het kader van energie en CO-besparing, hebben we een innovatief asfaltmengsel dat op lage temperatuur geproduceerd en verwerkt kan worden. Dit scheelt al snel 40°C productietemperatuur en daarmee 40% CO2-uitstoot. Het mengsel is bovendien herbruikbaar.

Ritspad®

Het hergebruiken van betongranulaat in nieuwe betonmengsels is wat ons betreft nog niet genoeg. Hergebruik zonder opnieuw het productieproces te hoeven doorlopen, is het meest hoogwaardig. Met die gedachte zijn we aan de slag gegaan en hebben we ons Ritspad® ontwikkeld. Modulair denken, waardoor een betonnen fietspad in elementen een-op-een kan worden hergebruikt is het principe!

White Topping

white topping aanbrengenVerminderen van materialen staat hoog op de ladder van circulariteit (10 R-model). Die gedachte is toegepast bij White Topping, een dunne betonlaag over een verouderd fietspad van asfalt. Hierbij wordt het oude fietspad van asfalt (her)gebruikt als fundering voor de nieuwe betonverharding. Het oude fietspad wordt hergebruikt en er is een veel dunnere laag beton nodig. Aangevuld met vezels, is de betondikte minimaal, wat tot 40% materiaal kan besparen.

Noxite

noxite oppervlakbehandelingEen andere innovatie van Schagen in samenwerking met onze ketenpartner ESHA is Noxite. Een splitlaag van gesteente dat NOx (stikstof) uit de lucht omzet in niet-schadelijke stoffen. Kortom, luchtzuiverende wegen zijn wat ons betreft de nieuwe praktijk!

Dunner construeren

Vanuit het principe ‘wat niet nodig is geeft ook geen verbruik’, kijken we hoe we de wegen die we aanleggen, opbouwen. Onze afdeling Advies, Onderzoek en Ontwikkeling dimensioneert wegen en (fiets-)paden in zowel asfalt als beton. Hierbij maken wij optimaal gebruik van de eigenschappen van de gekozen asfalt- en betonmengsels. Een groot voordeel is dus dat we zowel de rol van productontwikkelaar, constructeur, producent en verwerker onder één (eigen) dak hebben.

Zo kunnen wij duurzame innovaties en circulair materiaalgebruik enorm praktisch maken in onze bedrijfsvoering. De beschouwing van de LCA’s (levenscyclus analyse) geldt als onze meetlat. We zijn in staat om in de toekomst elk project te beschouwen met een MKI (milieukosten indicator). Uiteindelijk is het onze ambitie om 100% circulair te worden, zodat we helemaal geen nieuwe materialen meer nodig hebben. We werken hier, samen met onze opdrachtgevers, keihard aan. Omdat we hierin geloven: ‘samen maken we morgen’.