Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de circulaire economie: dag 3

Het is vandaag de derde dag van de ‘Week van de circulaire economie’. Vandaag lichten we SDG 9 en 11 toe: industrie, innovatie en infrastructuur en duurzame steden en gemeenschappen.

Industrie, innovatie en infrastructuur

Als wegenbouwer werken we vanzelfsprekend mee aan veerkrachtige infrastructuur in Nederland. De werkzaamheden die we uitvoeren, kunnen we langs een duurzame meetlat leggen. Ook werken we in ons laboratorium hard aan nieuwe innovaties die de duurzame doelstellingen invulling moeten geven. Het meetinstrument van duurzaamheid dat we hiervoor gebruiken, is levenscyclusanalyse (LCA, de impact van een grondstof over de hele levenscyclus gemeten), wat ons in staat stelt om een indicatie van de milieukosten (MKI, een fictieve kostenpost om milieuschade te vereffenen) van een project op te stellen. Dit doen we met behulp van DuBoCalc, een softwaretool. We hebben daarmee een portfolio beschikbaar met alle LCA’s van al onze mengsels. Ook zijn we nauw betrokken bij de onderzoeksgroep Asfaltimpuls om de kwaliteit en levensduur van asfalt naar een hoger niveau te brengen. Hiervoor hanteren we de lifecycle costs (LCC, de analyse van de kosten gedurende de hele levensduur van onze producten). Verder verrichten we veel onderzoeken om primaire grondstoffen te vervangen door reststromen zoals slib, baggerspecie of miscanthus (olifantsgras) en hoe we de toxische stoffen kunnen elimineren uit onze producten. Andere onderzoeksrichtingen zijn producten maken met minder materiaal, wat bijvoorbeeld kan met 3D-printen van beton.

Leefbaarheid

Er is veel aandacht voor de omgeving waarin we leven. Deze moet natuurlijk leefbaar en prettig zijn. Door de toenemende bevolkingsdichtheid en de groeiende mobiliteitsbehoefte, kunnen we met slimme oplossingen een verschil maken om de steden en gemeenschappen leefbaarder te maken. Wij leveren onze bijdrage door bijvoorbeeld mee te denken in de Fiets Innovatie Community Zwolle. We zijn gestart met het elektrificeren van ons wagenpark en ambiëren hetzelfde voor ons materieel en onze transportmiddelen. Elektrificatie en mogelijke alternatieven daarvan, hebben we op dit moment in onderzoek. Met een geavanceerd transportplansysteem kunnen we transportbewegingen effectief plannen, waardoor het transport van productie- naar uitvoeringslocatie minimaal is. Vrijwel al onze grondstoffen worden aangeleverd per schip, wat ook de hoeveelheid wegtransport minimaliseert.