Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Week van de circulaire economie: dag 5

We sluiten de ‘Week van de circulaire economie’ af met voor ons een van de belangrijkste thema’s: hoe willen we samenwerken. Het is een essentieel onderdeel van ons beleid en het is de zeventiende SDG van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Om als maatschappij de duurzame en circulaire doelstellingen te behalen, is een goede samenwerking essentieel.

Bouwteam

Ambitieuze doelstellingen vraagt om goede samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom werken wij graag in goede verstandhouding samen met onze opdrachtgevers. Een bouwteam zien wij als een geschikt middel om te komen tot een goede samenwerking. Vanuit een bouwteamsamenwerking kunnen de doelstellingen een goede afstemming krijgen en is de kans op succes het grootst. Dit geldt zeker voor de doelstellingen die er liggen om in 2023 circulair aan te besteden als opdrachtgever. En om circulariteit en duurzaamheid nu al een plek te geven in de dagelijkse werkzaamheden. Maar door een goede samenwerking kunnen ook de faalkosten verminderd worden met meer tevredenheid voor opdrachtgever en opdrachtnemer. Daarom zijn we voorstander van aanbestedings- en contractvormen die een goede samenwerking bevorderen.

Kennis delen

Ook buiten de projecten om hechten we veel waarde aan goede partnerschappen. We stellen ons betrokken op in onze omgeving en bij de thema’s die wij belangrijk vinden. Zo organiseren wij regelmatig kennissessies om in gesprek te gaan met onze opdrachtgevers en te sparren over nieuwe ontwikkelingen. We zijn aangesloten bij verschillende brancheverenigingen en netwerken om kennis te delen, zoals bij Vereniging Circulair Fryslân, Cirkelstad, Pioneering en Green Deal GWW en we werken op kennisvlak nauw samen met verschillende onderwijsinstellingen. Zo willen we met elkaar komen tot een duurzame wereld in 2030 en de jaren erna.

Reconstructie N351

Een zeer actueel voorbeeld van een goede samenwerking hebben we. We werken in bouwteamverband samen met de provincie Fryslân en Sweco aan het reconstructieproject van de N351. Hier vervangen we het asfalt, maken we een modulaire rotonde en prefab fietsoversteekplaatsen. Dit alles is een gevolg van een goede en prettige samenwerking. Hoe we die samenwerking hebben vormgegeven en wat het resultaat daarvan is, hebben we vastgelegd in een praatplaat. De grootste les voor alle drie de partijen is dat door een goede samenwerking, zoals in een bouwteam, grootste ambities kunnen worden gerealiseerd. Het is een goed middel om de circulaire doelstellingen om te zetten in praktische toepassingen.

N351 bouwteam