Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Wegwerkzaamheden Apeldoornseweg en Dorpsstraat Vaassen gereed

 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe
 • apeldoornseweg vaassen - epe

De herinrichting van de Apeldoornseweg en Dorpsstraat in Vaassen is afgerond. Wethouder Robert Scholten en Arie Ekelenkamp van de klankbordgroep plantten samen de laatste boom van het project aan. Met deze handeling zijn de heringerichte Apeldoornseweg en Dorpsstraat ook officieel geopend.

Wandeling

Het project ging voor de gemeente Epe en de omgeving in 2017 van start met een wandeling langs het weggedeelte dat opnieuw is ingericht.  Aanwonenden benoemden de pluspunten en knelpunten op dit traject. Vervolgens is in samenwerking met de klankbordgroep een ontwerp uitgewerkt. Dit ontwerp werd begin 2018 aan omwonenden gepresenteerd.

In fasen

De herinrichting startte in november 2019. We voerden de werkzaamheden in fasen uit om de overlast voor de omgeving te beperken. Per fase informeerden we de direct aanwonenden over de bereikbaarheid van hun perceel. De klus was voor de bouwvakantie van 2020 geklaard. De afgelopen weken is als sluitstuk het groen aangeplant.

Feiten en cijfers

Wat is er allemaal gebeurd? Onder meer:

 • 1100 m³ grondverzet
 • 360 meter hoofdriool aangelegd
 • 1130 meter kolk- en huisaansluitingen vervangen
 • 360 meter relining van betonbuizen
 • 2300 ton asfalt gedraaid
 • 250 meter printbeton t.b.v. afscheiding rijbaan/fietspad
 • 82 m² printbeton middengeleiders
 • 4800 m² tegels/betonstraatstenen
 • 2600 meter gootlagen
 • 3700 meter trottoirbanden/opsluitbanden
 • 35 bomen geplant
 • 2800 struiken/heesters geplant
 • 43 verkeersborden geplaatst
 • 29 lichtmasten vervangen

Duurzame materialen

We hebben bij dit project ook duurzame materialen toegepast en gekeken naar mogelijkheden om de CO2-uitstoot te beperken:

 • ‘biobased’-wegmarkering
 • de verkeersborden hebben een extra lange levensduur
 • er is beton gebruikt met het Ecoton-keurmerk (met hergebruik van oud beton in nieuwe stenen)
 • bij de asfaltwerkzaamheden is gebruikgemaakt van de brandstof biodiesel (dus minder CO2-uitstoot)