Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Werkzaamheden snelfietsroute Zwolle, Staphorst, Meppel gestart

Wethouder Krale van de gemeente Staphorst heeft samen met Gert Brunink, directeur van Schagen Infra, het startsein gegeven voor de aanleg van de snelfietsroute tussen Zwolle, Staphorst en Meppel. Op dinsdagmiddag 5 juni onthulden ze samen het bouwbord, waarop de werkzaamheden worden aangekondigd.

Fietssnelweg

In het coalitieakkoord 2014 – 2018 van de gemeente Staphorst is de wens opgenomen om een fietssnelweg tussen Meppel en Zwolle aan te leggen. Het stuk op Staphorster grondgebied was de nog ontbrekende schakel. Door de aanleg van de fietssnelweg wordt de fiets een reëlere keuze voor forensen tussen Meppel en Zwolle. Dagelijks verplaatsen namelijk 2000 tot 3000 forensen zich tussen Staphorst en Meppel. En tussen Meppel en Zwolle pendelen nog eens 4000 reizigers per dag.

Goed alternatief

De fietssnelweg, in combinatie met ontwikkelingen zoals de e-bike, zorgt straks voor een goed alternatief voor de auto of het openbaar vervoer. Wethouder Krale: ‘Hopelijk wordt nu de verleiding groot genoeg om de dure auto met al zijn file- en parkeerproblemen in te wisselen voor een goedkopere, duurzame en gezonde fiets om de afstandjes tussen Meppel, Staphorst en Zwolle te overbruggen.’

Verbinding

Schagen Infra legt de fietssnelweg aan de oostkant van de A28 aan tussen de Lichtmis (Rouveen) en Staphorst. Het vrijliggende pad verbindt twee bestaande snelfietsroutes: Zwolle-Lichtmis, via Hessenpoort en Hermelenweg en Staphorst-Meppel via de Rijksparallelweg. De werkzaamheden duren tot augustus. Het ontwerp is tot stand gekomen met behulp van dorps- en wijkraden, de recreatiesector, bedrijven, de fietsersbond en wielerclubs. De kosten voor het fietspad bedragen 310.000 euro. Een kwart daarvan wordt gefinancierd door de provincie Overijssel.