Direct contact: 038 - 477 17 41
lines

Herinrichting openbare ruimte Kanaalpark Lemelerveld

 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark
 • Kanaalpark

Op inbreidingslocatie Kanaalpark in Lemelerveld richtten we de openbare ruimte opnieuw in. Zowel de ondergrondse als de bovengrondse infra. Dat deden we in opdracht van de gemeente Dalfsen.

Fietsstraat

In het ontwerp is er veel aandacht voor het vergroenen van de wijk die ligt op de voormalige Welkoop-locatie. Ook het verminderen van het autoverkeer is hier belangrijk. Een gedeelte van het Kanaalpark en de Industriestraat richtten we daarom in als fietsstraat. Auto’s zijn hier te gast.

Aanleg van nieuwe wegen en paden

Tussen de Kloostertuin en de Nijverheidsstraat werden in dezelfde periode een aantal woningen en appartementen gebouwd. Wij legden de straat aan, zodat de woningen bereikbaar zijn voor hun nieuwe bewoners. Een deel van de bestaande rijbaan in Kanaalpark is nu een fietspad. Het pad verbindt het Kanaalpark met de Kloostertuin. Langs het fietspad legden we een voetpad aan.

Grote diversiteit aan werkzaamheden

Het project was compact, maar veelzijdig. Veel Schagen-disciplines kwamen aan bod. We legden nieuw riool aan: zowel PVC- als betonriool. Inclusief de aanleg van een grote uitstroomvoorziening op het kanaal. Daarnaast bestond een groot deel van het project uit straatwerkzaamheden. We brachten nieuwe betonklinkers aan, oude gebakken klinkers en betontegels op de nieuwe voetpaden. Ook onze asfalt- en betonploegen werden ingezet voor de nieuwe verhardingen.

Afstemming met omgeving, bouwkundig aannemer en nutsbedrijven

Omdat er ook huizen werden gebouwd en werkzaamheden aan de kabels en leidingen plaatsvonden, was afstemming met verschillende partijen belangrijk. Ook informeerden we de omgeving over onze planning en de werkzaamheden. We werkten samen met alle partijen en stakeholders om dit project succesvol af te ronden.

Project in cijfers

Grondwerk 2500 m³
Riolering 220 m1
Verhardingen (klinkers/tegels) 2400 m²
Asfaltverharding 250 ton
Betonverharding 40 m²
Kantopsluitingen 1200 m1

Recente projecten